Vedení účetnictví a daňové evidence

Zajišťujeme v externí podobě vedení účetnictví nebo daňové evidence. Můžete předávat doklady v sídle vaší společnosti. Jsme schopni zajišťovat pravidelné či nepravidelné návštěvy vašich poboček. Máme individuální přístup založený na domluvě. Přizpůsobíme se vašim možnostem a potřebám.

Naše povinnosti
 • zpracování dokladů dle platné legislativy
 • zpracování DPH
 • vypracování všech potřebných výkazů, přehledů
 • zpracování všech přiznání dle potřeb klienta
 • účetní poradenství dle přání klienta
 • příprava podkladů ke kontrolám
 • zastupování na úřadech dle přání klienta
 • dodání všech daňových přiznání a přehledů na úřady v řádném termínu
Vaše povinnosti
 • dodání dokladů včas dle domluvy
 • přichystání všech dokladů ke zpracování
 • podepsání daňových přiznání a přehledů

Daňová přiznání pro podnikatele, kteří uplatňují výdaje procentem

Zpracujeme vám daňové přiznání na základě zhodnocení nejvýhodnější varianty pro vaše podnikání. Pokud patříte do skupiny lidí, kterým se nevyplatí vést daňová evidence a lepší možností je pro ně paušální výdaj, vypracujeme daňové přiznání v této variantě.

Naše povinnosti
 • zpracování DPH
 • konzultace, co vše potřebujete k podání daňového přiznání a přehledů
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání
 • konzultace a možná optimalizace daní
 • odevzdání daňového přiznání a přehledů na FÚ, ZP a OSSZ
Vaše povinnosti
 • dodání dokladů včas dle domluvy
 • přichystání všech dokladů ke zpracování
 • podepsání daňových přiznání a přehledů

Vypracování daňových přiznání pro zaměstnance

Vypracujeme vám daňové přiznání, pokud jste byl zaměstnancem a chcete vyúčtovat daň za minulý rok, nebo jste zaměstnancem a zaměstnavatel vám odmítl, či špatně zúčtoval daň za uplynulý rok.

Naše povinnosti
 • konzultace, co vše potřebujete k podání daňového přiznání a přehledů
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání
 • konzultace a možná optimalizace daní
 • odevzdání daňového přiznání na FÚ
Vaše povinnosti
 • dodání potřebných dokladů
 • podpis daňového přiznání

Zpracování mezd a vedení personalistiky

Povedeme vám personalistiku a zpracujeme měsíční mzdy ať hodinové či měsíční. Sledujeme platnou legislativu a dokládáme úřadům řádně vyplněné platné formuláře. Zpracujeme vám: mzdové rekapitulace, výplatní pásky, výplaty nemocenských dávek, ohlašujeme nástup a výstup zaměstnance, roční zúčtování daní, zápočtové listy, evidenční listy atd. Zajistíme vám kontroly na ZP, OSSZ, FÚ. Můžeme poslat mailem výplatní listy a pokyny: kolik platit, kde, na jaký účet, s jakými symboly.

Naše povinnosti
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance na příslušných úřadech
 • vypracování pracovní smlouvy, zápočtového listu
 • vyplnění statistických výkazů v případě nutnosti
 • správný výpočet mzdy a odvodů z mezd
 • odeslání výkazů na příslušné úřady
 • vedení evidence mezd
 • archivace mezd
 • zpracování ročních výkazů mezd
 • sledování legislativních změn
Vaše povinnosti
 • nahlášení údajů zaměstnance
 • nahlášení nástupu a odchodu zaměstnance
 • nahlášení docházky a výše mzdy či odměn